Český rozhlas Vysočina

12.12.2019

Rozhovor na Českém rozhlase Vysočina.
Poslechnout rozhovor.