Sokolníci zúročují trpělivost získanou při výcviku dravců.

20.04.2018

Oudoleň – Fascinace člověka dravým ptákem má za sebou historii sahající čtyři tisíce let do dějin lidstva. Účel sokolnictví se s potřebami člověka měnil. Dnes je z něj především náročný koníček a to jak časově, tak finančně. Aktuálně sokolníci zažívají jednu z nejnáročnějších a zároveň nejkrásnějších etap chovu. Na svět pomůžou další generaci těchto majestátných ptáků.